{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Odamızdan Haberler

Odamızdan Haberler

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete’de Yayımlandı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca düzenlenen Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı.


Tebliğde Vergiye uyum maliyetlerinin azaltılması, gönüllü uyumun teşvik edilmesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla, vergi kanunlarına göre vergi dairesine verilmesi gereken “Muhtasar Beyanname” ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri bildirmekle yükümlü olanlar tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”nin birleştirilmesi sonucunda oluşturulan “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi’nin verilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

İlgili Resmi Gazetesine Ulaşmak İçin Tıklayın

Yorum Yaz


Benzer Odamızdan Haberler

İş Kur Girişimcilik Kursu Başvuruları Başladı
Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2017 E Bülten
Meslek Komiteleri 2. Müşterek Toplantısı Gerçekleştirildi
"Çayeli Kuru Fasülye Yemeği" İlçemiz Adına Coğrafi İşaret Tescili Gün Sayıyor
Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İktisadi Raporu
7020 Sayılı Kanun Kapsamında Çeşitli Borçların Yapılandırılması ve Başvurusu Hakkında Duyuru