{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

ÇAYELİ TSO  HABERLEŞME VE BASIN YAYIN POLİTİKASI

Çayeli  Ticaret  ve  Sanayi  Odası  olarak,  gelişen  ve  değişen  dünya  şartlarına  uyum sağlayan  hizmet  anlayışıyla  üyelerimiz  ve  ilgili  tarafların  ihtiyaçları  doğrultusunda aralarındaki  diyalogun  ve  işbirliğinin  artırılması  için  gerekli  olan  haberleşme  ve  iletişim faaliyetlerini  düzenlemektedir.  Üyelerimizle  ilgili  sektördeki  gelişmelerin  yakınan  takip edilebilmesi, ilgili mekanizmaların sürekli güncel bilgilerle donanması gerekmektir.

HABERLEŞME İLKELERİ

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası İletişim ve Haberleşme Stratejileri aşağıda belirtilen ilkelere bağlıdır.

1.   Haberleşme süreci açık ve tüm ilgililere ulaşabilir şeffaflıkta olmalıdır.

2.   Bilgiler sektörün ihtiyaçlarına yönelik, tarafsız olmalı. Haksız rekabete yol açacak sözlü veya yazılı hiçbir bilgi hiçbir suretle verilmez.

3.   İletişim araçları ve uygulamaları dürüst, açık ve tarafsız olmalıdır.

4. Bilgiye sürekli ulaşabilir olmak, bunun için gerekli hallerde gerekli hizmeti satın almak, 5. Çok  boyutlu  haberleşme  stratejilerinin  belirlenmesi,  Meclis,  Yönetim,  üyeler

arasındaki haberleşmenin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi,

6.   Haberleşme ve iletişim konusunda Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetimi ve Personeli tam anlamıyla sorumludur.

7.   Yazılı ve görsel tüm basında yayınlanan oda ile ilgili tüm haberler düzenli olarak takip edilir ve raporlanarak yönetime sunulur.

HABERLEŞME POLİTİKASI

Çayeli   Ticaret   ve   Sanayi   Odası        haberleşme    politikası; “Bölgemizin ekonomisine katkı sağlayan tüm  sektörlerle  en yüksek katkıyı  vermek  için  doğru  zamanda,  doğru  yerde,  doğru  bilgilerin paylaşımını, haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleştirmek ve Çayeli Ticaret ve Sanayi  Odası  ile üyelerimizin,  kurum ve kuruluşların ve halkımızın    iletişimini      sağlıklı,      zamanında      ve      doğru      bilgilerle sağlamaktır..”

HEDEFLER

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası haberleşme stratejisi, Oda vizyonuna ve misyonuna uygun ve destekleyicidir. 
1.   Çayeli Ticaret ve Sanayi Odasının  faaliyetlerini tutarlı bir şekilde duyurmak, 
2.   Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkisi olan tüm tarafların haberdar edilmesi, 
3.   Bölge halkının Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası faaliyetlerinden maksimum derecede faydalanmasının temin edilmesi, 
4.   Üyelerle sürekli temas halinde bulunarak sorunlarına cevap verici nitelikte olması, 5.   Yetkili makamlarla ve organlarla iletişimin kurulmasına yardımcı olması, 
6.   Sürekli iyileştirme politikasıyla çağın gereklerini sağlaması 


ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI YAYIN ORGANLARI 


1.  ÇTSO  Resmi  web  sitesi 
2.  ÇTSO Dergi 
3.  E- Mail 
4.  Fax 
5.  Telefon 
6.  SMS 
7.  Posta 
8.  Görsel ve yazılı basın 
9.  Sosyal medya 

 


Çayeli TSO İletişim Planı

İndir (302,43 KB)