{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası  yapmış olduğu harcamaları ile üyelerinin ticari ve  sosyal hayatına katkı yapmak, sanayi, üretim, hizmet, dış ticaret ve diğer tüm sektörlerde  ülkemizde ve  dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek suretiyle üyelerini  küresel rekabetine hazırlamak,  güçlü ve güvenilir politikalar geliştirmek için çalışırken,  faaliyetleriyle ilgili olarak cari harcamalarda bulunmaktadır.

Kaliteli hizmet, yüksek verimliliği  elde edebilmek için  yapmış olduğu yatırım harcamaları, bu harcamalar için Odaların temel gelir kalemleri olan kayıt ücretleri, üye aidatları, faiz gelirleri ve hizmet  gelirleri gibi kaynaklarını kullanması Odamızın  mali politikasıdır.

(Devamı için tıklayın indirin - altta)


Çayeli TSO Mali Politika

İndir (189,5 KB)