ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

01-31  EKİM  2013  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN

AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

 

 

03/10/2013 TARİHLİ VE  019  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

KARAR NO:1    Eğitim yardımlarının dağıtımını yapacak olan firmalarımız Ayşegül  Sarı, Melek Taş ve M.Emin Okumuş   olarak  eşofman ve mont dağıtımını  bitiren  firmalara  eğer odaya herhangi bir şekilde borcu varsa borcu mahsup edilerek,  borcu yoksa 223 adet  eşofman ve mont karşılığında banka hesaplarına  10.000,00  TL   aktarılmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 2    001036 sicilinde kayıtlı odamız üyesi  Kamburoğlu Çelik Metal  İnş. Ltd.şti.’nin  04.07.2013  tarihinde   odamıza  vermiş olduğu  dilekçe ve eklerinde  sel baskını sonucunca zara uğradığını ve  o yılki munzam aidatının yeniden değerlendirme konusunda talebinin    Oda  meclisimizin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   6.54 TL,  Tedavi fonundan Nuran Ünal için 14.50  TL ve korkut Bilal ünal için 5.50 TL,  Bina elektrik malzeme giderlerinden 2 adet  florans lamba bedeli olarak  nazar elekrik e 5.00 TL  ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

                                   10/10/2013 TARİHLİ VE  020  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR NO:1   Çayeli Belediyesinin 02.10.2013  tarih ve 2238  sayılı yazısına istinaden, Yenipazar mahallesi 20 ada, 243  nolu parselde ki taşınmazın  günün  rayici  m2  birim  fiyatının  2000.00  TL  olduğuna oy birliği  ile karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:2   Kurban bayramı münasebetiyle  personel  maaşlarının  11.10.2013  tarihinde ödenmelerine  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   6.50 TL,  Posta  giderlerinden  bayram tebrikleri bedeli olarak  24.00  TL,  Binalar temizlik giderlerinden  aydın ticarete 14.25 TL,  Misafir Temsil ve Ağırlama giderlerinden  içilen  çay bedeli olarak  can reklam ltd .şti. ye  75.00 TL ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO:4  01.01.2013  -  30.09.2013  tarihli mizanın meclisin onayına sunulmak üzere  kabulune oy birliği ile karar verilmiştir.

100 - KASA HESABI   -

391.31  TL

 

102 - BANKALAR

310,387.19  TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

332.50  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

1,835.46  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,639.58  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

6,217.15  TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

139,588.02  TL

620- DAĞITILAN BELGELERİN MALİYETİ

532.00 TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

14,082.06  TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

55,956.22  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

18,377.97  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

37,521.08  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

78.75 TL

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   24/10/2013 TARİHLİ VE  021  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR NO: 1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, METİN  SAKLI’ nın    Tespit raporu incelendiğinde   Köprübaşı köyü Ağaran Şelalesi Mevki   Çayeli  Rize   adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    10,000.00 TL  Sermayesiyle  4. Derecede ve   4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 KARAR NO:2   Odamızın  001403  sicilinde kayıtlı üyesi  Pervin SUİÇMEZ  geçmiş aidat borcunu  ödediğinden  askıdaki durumunun faal  duruma alınmasına  oy birliği ile karar verilmiştir. Meslek  kodunun da 47.53.01  olarak  değiştirilmesine  oy birliği ile  karar verilmiştir.

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   4.36 TL,  Telefon –fax giderlerinden superonliene olarak 73.90 TL,  Müteferrik giderlerden  gazete bedeli olarak  21.35  TL,  Tedavi fonundan  Mevlüde Doğru için  12.00  TL,  Elektrik  giderlerinden  66.95  TL  ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

                                                           

 

                                  31/10/2013 TARİHLİ VE  022  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

KARAR NO: 1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, DETAYYAPI İNŞ.TAAH.SAN.TİC.LTD.ŞTİ’ nin    Tespit raporu incelendiğinde   Eskipazar Mh. Yusuf Ziya Kurçenli cd. No:3/1/C    Çayeli  Rize   adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    200,000.00 TL  Sermayesiyle  2. Derecede ve   5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:2  Çayeli Kaymakamlığının 24.10.2013  tarih ve 922  sayılı yazısında belirtilen  tapusu ekte gönderilen Yenipazar mahallesi Hopa şösesi adresinde 40 ada, 88  parselde bulunan 300  m2  dükkanın,  yaklaşık aylık kira bedelinin 4500.00  TL olduğuna  oy  birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO:3  Çayeli Kaymakamlığının  25/10/2013  tarih ve  640/618/627 sayılı yazılarında  belirtilen parsel no:639, 644,ve 641  olan Yanıkdağ köyü hazineye ait taşınmazların  günün emsal ve rayiçlerine  göre satışına ilişkin m2  birim  fiyatının  19.00 TL olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:4    Çayeli Kaymakamlığının 04/10/2013  tarihli  ve  569/563/557/551/545/540/534/528/521  sayılı  yazılarında  Çataldere  köyü ve Yenice köyünde  hazineye ait taşınmaz malların üzerinden Elektrik dağıtımı  amacıyla irtifak hakkı tesisi düşünüldüğünden  ve yapılacak irtifak işlemine esas olmak üzere, ilgili taşınmazların günün emsal ve rayiçlerine göre kiralamaya ilişkin  m2  birim fiyatlarının yaklaşık  2.50 TL   olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 5   Madenli Belediyesinin 25/10/2013 tarih ve 399  sayılı yazısında belirtilen, 15-30 tonluk ekskavatör’ün  yol yapımı için, 1 saatlik fiyat tutarının  130.00  TL olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO:6       Kargo bedeli olarak  MNG   2.18 TL,    Tedavi fonundan  Korkut Bilal ünal  için  23.00  TL  ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.01.2013  -  31.10.2013  tarihli mizanın meclisin onayına sunulmak üzere  kabulune oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

100 - KASA HESABI   -

1,080.62  TL

 

102 - BANKALAR

288,772.35  TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

399.00  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

2,281.93  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,639.58  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

6,392.71  TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

153,610.89  TL

620- DAĞITILAN BELGELERİN MALİYETİ

731.50  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

14,957.19  TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

61,846.27  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

18,666.46  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

37,521,10  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

78.75 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SARI

YÖN.KUR.BŞK.