03/11 /2011 TARİHLİ VE 142 NOLU

YÖNETİM KURULI TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

 

         

                                               

                                                      

 

                         

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör SARI’nın  Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk.yrd. M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur.Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘nın iştirakiyle  03/11/2011 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR  NO: 1     TOBB      28/10/2011  tarihli  ve  24752  sayılı  yazısına istinaden  18-19  Kasım  tarihleri arasında  yapılacak olan ‘Dünya  Türk  Girişimciler  kurultayı’  İstanbul da  yapılacak olan  toplantıya Yön.Kur.bşk.  katılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR  NO: 2   TOBB   01/11/2011  tarihli  ve  0322 sayılı  yazısına  istinaden   Van da gerçekleşen  deprem nedeniyle  TOBB  tarafından  açılan Türkiye İş bankası A.Ş  TOBB şubesi nezdin deki ‘TOBB- Van Depremi Yardım Hesabı’  adı altındaki(IBAN NO. TR23 0006 4000 0014 3750 0012 12)  nolu  hesaba bağış ve yardımlar  hesabından  1000   TL  ödenmesine  oy  birliği ile karar  verilmiştir.  

 

KARAR  NO:3    Çayeli  kaymakamlığının 25/10/2011  tarihli  ve  687,684,678,675,672  sayılı  yazılarına  istinaden   Hazinenin  Özel Mülkiyetinde olan taşınmazların  incelemeler   sonucunda  günün  alım satım  rayiç bedelleri  m2  birim  fiyatları:

Çataldere  Köyü:  m2 :  30  TL ,   Uzundere  Köyü:  m2 :  15  TL ,    Buzlupınar  Köyü: m2  : 50  TL   olduğuna  oy  birliği ile karar  verilmiştir. Ve 18.05.2011  tarihli ve 53040100284  sayılı  yazısına   cevap  verilmemesine karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO: 4    Çayeli vergi  dairesinin   01.11.2011  tarihli ve 3672  sayılı yazısına istinaden   vergi dairesinde  yapılacak  olan bazı bakım onarım  işlemlerinin yapılması için odamızdan yardım talepleri görüşülerek, ilgili kurumda  yapılacak  olan  bakım onarım işlemlerinin  maliyetlerinin  incelenerek ve  farklı  firmalardan teklifler  alarak değerlendirilmesine  ve gerekli maliyetlerin odamız bağış ve yardımlar kaleminden ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:5  Fasıllar  ararı   aktarmalarda   Personel  Giderlerine  ,   Eğitim  ve  Fuar  Gider faslından  3000  TL, Sabit Kıymet  Gider faslından   2000  TL,  Dışarıdan  sağlanan faydalar  gider  faslından  1600  TL  aktarılmasına ;  Bağış  ve  yardımlar  gider  faslına ,   Sabit  Kıymet  Gider faslından  660  TL  aktarılmasına meclisin onayına sunulmak üzere  oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

KARASR NO:6   Oda  Personelinin   oda  işleri  haricindeki  işlerde izinlerin   başkan tarafından  onaylanmasına  oy  birliği ile  karar verilmiştir.

 

KARAR NO:7   Posta  giderlerinden   ptt  ye  bayram tebrikleri  bedeli olarak  18.75  TL,   Tedavi  giderlerinden  M.Akif  Ünal  ilaç ve muayene bedeli olarak  65.41  TL, posta giderlerinden   telgraf  bedeli olarak   5  TL   ödenmesine  oy  birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:4    Mizan tablosunun  görüşülerek    Meclise   sunulmak  üzere  kabulüne  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

                          01/01/2011   ve    30/10/2011  Tarihleri  arası Mizan  Tablosu

                                                                            BORÇ BAKİYESİ                      ALACAK BAKİYESİ

KASA HESABI

268.53 TL

 

BANKALAR

219,094.33  TL

 

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

1.01 TL

 

BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

3,850.00 TL

 

İŞTİRAKLER

0.10 TL

 

DEMİRBAŞLAR

17,755.12 TL

 

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

570.03 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,786.30TL

İHTİYATLAR HESABI

 

163,415.56 TL

TEDAVİ FONU

 

3,630.15 TL

OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

147,669.76 TL

FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

9,181.71 TL

PERSONEL GİDERLERİ HESABI

46,429.83 TL

 

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

22,583.60 TL

 

GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

36,133.42 TL

 

VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

79.60  TL

 

FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

60  TL

 

 

                                                                 

                             10/11/2011 TARİHLİ VE 143  NOLU    

                    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör SARI’nın  Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk.yrd. M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur.Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘nın iştirakiyle  10/11/2011 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

 

 

KARAR  NO: 1     Çayeli  Ticaret  ve Sanayi  Odasının  çalışmalıyla  ilgili görüşmeler yapılarak  bu tip  değerlendirmelerin  ileriki  toplantılarda da sık sık  yapılmasına oy  birliği ile  karar verilmiştir.

 

                                                                

 

 

                            17/11/2011 TARİHLİ VE 144  NOLU    

                    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI’ nın  Başkanlığında,  Yön. Kur.  Bşk. yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur.Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  17/11/2011 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

KARAR  NO: 1     Odamıza kayıt için müracaat eden,  RİZELİLER  TURİZM TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ. ‘nin   Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine Eskipazar  mahallesi  otobüs  terminali   no:6   Çayeli /Rize   adresinde  müsait iş yerine sahip olduğu ve 3. grup  ve 3  derecede   oda kaydının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 2 Odamıza kayıt için müracaat eden,  RİZE BİRLİK  ÇAY TURİZM LTD.ŞTİ. ‘nin   Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine Yenipazar  mahallesi  Hopa  cd.  Tüysüzler petrol  yanı    Çayeli /Rize   adresinde  müsait iş yerine sahip olduğu ve 3. grub  ve 3  derecede   oda kaydının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:3   Odamızın   1162  ye sicil  nolu  üyesi   Yunuslar  Otomotiv  Ltd. Şti.  geçmiş borcunu  ödemesiyle  askı  durumunun faal  konuma  alınmasına  oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO :4  posta  giderlerinden  telgraf  bedeli  olarak 5  TL  ptt  ye ,  kargo  giderlerinden  yurtiçi kargo  bedeli  olarak   10  TL  ödenmesine  oy birliği ile  karar  verilmiştir.   

    

 

                          24/11/2011 TARİHLİ VE 145  NOLU   

                  YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI’ nın  Başkanlığında,  Yön. Kur.  Bşk. yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur.Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  24/11/2011 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR  NO: 1     Odamıza kayıt için müracaat eden,  SARIKUM  İNŞAAT LTD.ŞTİ. ‘nin   Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine Yenipazar  mahallesi    Hopa cd.  No:166   Çayeli /Rize   adresinde  müsait iş yerine sahip olduğu ve 5. grup  ve 3  derecede   oda kaydının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO: 2 Odamıza kayıt için müracaat eden,  HALİL İBRAHİM KOÇ VE ORTAKLIĞI  ‘nin   Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine   Yaka  mahallesi Fikri keçeli İ.Ö.O  yanı    Çayeli /Rize   adresinde  müsait iş yerine sahip olduğu ve 5. Grub  ve 3  derecede   oda kaydının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:3   Odamızın   1227  sicil  nolu  üyesi olan  ATABEY  ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. 2009 yılında  merkez naklini  Ankara ya  aldırmış ve Ankara  Ticaret  Odası  Ticaret Sicil memurluğunun  15/11/2011 tarihli ve 064063  sayılı  yazısında  30/10/2009  tarih  ve 272054  sicil numarasıyla tescil edilmiştir.  Bu yazıya  istinaden ilgili  firmanın odamızdaki  kaydının silinmesine  ve 2010 ve 2011  yıllarında tahakkuk  eden borçlarının  silinmesine meclisin onayına  sunulmak üzere oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR  NO:4   Seyahat  ve  yol  giderleri faslına;  Sabit kıymet giderlerinden   900  TL, Eğitim ve  Fuar giderlerinden  700  TL,  Finans giderlerinden  300  TL aktarılmasına meclisin onayına  sunulmak üzere oy  birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR  NO:5   Yeni  Girişimci adaylarına  KOSGEB  onaylı  girişimci  kursu  verilmesine   ve  bu kurs için  Genel Sekreterin  görevlendirilmesine   ve  kurstan dolayı  oluşacak  masrafın  Eğitim ve  Fuar  Giderlerinden  ödenmesine  oy birliği ile  karar verilmiştir.

KARAR  NO : 6     Batum   Türk Ticaret  Ateşesi  Sayın  İsmail  Volkan Berker’in  üyelerimize  Batumdaki  Ticari  Potansiyeli ve kurum ve kanunların işleyişi  hakkında bilgilendirmek üzere  bir  eğitim  semineri vermek üzere Çayeline davet edilmesine  ve  bu eğitimden doğacak olan masrafların Eğitim ve fuar giderlerinden  ödenmesine oy birliği ile  karar  verilmiştir.

KARAR NO: 7   2011  yılında 1. Sayısını çıkarmış olduğumuz  Odamızın dergisinin  2012  yılında 2. Sayısının çıkarılmasına  ve  dergi hazırlıklarının  başlatılmasına, bu konuyla  ilgili olarak Genel Sekreterin  görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO :8  posta  giderlerinden  posta  bedeli  olarak 2  TL  ptt  ye ,  kargo  giderlerinden  yurtiçi kargo  bedeli  olarak   26.46  TL,  Kırtasiye giderlerinden  cihan medyaya gazete bedeli olarak  17.71  TL, Telefon giderlerinden  sms   bedeli olarak Albayrak İletişime  109.40  TL, Elektrik giderlerinden  69.40  TL,  Kırtasiye ve matbaa  giderlerinden  sel-kan ltd.şti. ye   üye kimlik kartı bedeli olarak 30  TL, telefon giderlerinden  arzum iletişime  telefon-fax-internet  bedeli olarak  187  TL  ödenmesine  oy birliği ile  karar  verilmiştir.   

    

                             2011   KASIM  AYI  İTİBARİYLE  MİZAN

01/01/2011   ve    30/11/2011  Tarihleri  arası Mizan  Tablosu

                                                                                                                  BORÇ BAKİYESİ                      ALACAK BAKİYESİ

KASA HESABI

410.78  TL

 

BANKALAR

200,454.36  TL

 

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

1.01  TL

 

BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

3.850,00 TL

 

İŞTİRAKLER

0.10TL

 

DEMİRBAŞLAR

17,755.12 TL

 

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

894.46 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,285.22TL

İHTİYATLAR HESABI

 

163,415.56 TL

TEDAVİ FONU

 

4,298.39 TL

OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

155,224.76 TL

FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

10,024.01TL

PERSONEL GİDERLERİ HESABI

51,102.53 TL

 

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

23,673.51 TL

 

GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

37,757.42TL

 

VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

79.60  TL

 

FİNANSMAN GİDERLERİ HESABI

60  TL

 

 

 

 

 

       

 

 

                                                                         ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI

                                                                                                    GÜNGÖR SARI

                                                                                                    YÖN.KUR.BŞK.