ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

01-30  KASIM    2013  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN

AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

 

 

07/11/2013 TARİHLİ VE  023  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Bşk.Yrd.  M. Ali MERT ,   Say. Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  07/11/2013 tarihinde perşembe  günü saat 09.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

 

KARAR NO: 1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, KEMAL SUİÇMEZ’in    Tespit raporu incelendiğinde   Eskipazar Mh. Yusuf Ziya Kurçenli cd. No:3/1/C    Çayeli  Rize   adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    200,000.00 TL  Sermayesiyle  2. Derecede ve   5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:2    Çayeli Belediyesinin 05.11.2013  tarihli 25.02.02  sayılı yazısına istinaden, çöp toplama hizmetlerinde kullanılmak üzere,  kiralanacak bir  otomobilin aylık amortisman ve akaryakıt dahil olmak üzere   KDV  hariç aylık maliyetinin 2250.00  TL  olduğuna  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:3   Çayeli Belediyesinin 05.11.2013 tarihli 756.02 sayılı yazısına istinaden, su hizmetleri takibinde  kullanılmak  üzere,  4x2 çift kabin bir aracın akaryakıt, şoför ve amortisman dahil olmak üzere  KDV  hariç  bir günlük maliyetinin 150.00  TL  olduğuna  oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:4  Çayeli Kaymakamlığının 01.11.2013  tarihli ve 663  sayılı yazısında belirtilen  ilçemiz sabuncular mahallesinde bulunan 12 pafta,1400 ada,181 parselde kayıtlı D Blok 18 nolu dairenin 2009 yılında aylık kira bedelinin  100,00 TL,  2010  yılında  aylık  kira bedelinin 110,00 TL, 2011  yılında aylık kira bedelinin 125,00 TL , 2012 yılında  aylık  kira  bedelinin  140,00  TL  ve  2013  yılında  aylık  kira bedelinin  150,00  TL   olduğuna  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:5  Çayeli Kaymakamlığının  30/10/2013  tarihli ve  658  sayılı yazılarında  belirtilen ve  özellikleri  belirtilen  1 adet yakıt kazanının  fiyatının   KDV  hariç fiyatının 250,00  TL  ve 1  adet yakıt  deposunun   KDV  hariç  fiyatının  350,00  TL  olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:6   odamızın 001391  sicilinde  kayıtlı S.S. Çayeli Ak 64 Konut Yapı Koop. Odamıza verdiği dilekçe de kooperatifin tasfiye sürecini  tamamlayarak kapanışın tamamlandığı belirterek kayıtlardan silinmesini istediğinden ilgili kooperatifin kaydının silinmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:7   Çayeli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün  odamıza yazdığı  05.11.2013 tarihli ve 424 sayılı yazısına  istinaden ,  ticaret sicilinden silinen   ve odamıza kayıtlı üyelerin  silinmeleri  için ilgili  meslek komitelerinin görüşlerinin  alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

KARAR NO:8       Kargo bedeli olarak  MNG   4.36 TL,    Müteferrik  giderlerden çiçek bedeli olarak Nimet Muşdal’a 100,00  TL,  posta giderlerinden  ptt  2.20  TL, Telefon,fax ve net giderlerinden  kurumsal hat bedeli olarak Albayrak iletişime  16.52  TL   ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

KARAR  NO:9  01.01.2013  -  31.10.2013  tarihli mizanın meclisin onayına sunulmak üzere  kabulune oy birliği ile karar verilmiştir.

100 - KASA HESABI   -

1,080.62  TL

 

102 - BANKALAR

288,772.35  TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

399.00  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

2,281.93  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,639.58  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

6,392.71  TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

153,610.89  TL

620- DAĞITILAN BELGELERİN MALİYETİ

731.50  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

14,957.19  TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

61,846.27  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

18,666.46  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

37,521,10  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

78.75 TL

 

 

 

                                                        

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/11/2013 TARİHLİ VE  024  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Bşk.Yrd.  M. Ali MERT ,   Say. Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  14/11/2013 tarihinde perşembe  günü saat 09.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

 

KARAR NO: 1   Büyükdere  vadisi iskan vakfının  12.11.2013  tarihli ve 364  sayılı yazısında, madenli merkezindeki 18 nolu  vakıf apartmanındaki 7,6 ev 12  no’lu daireler  için piyasa değerini belirlemek  için odamızdan ilgili  bir eksperin görevlendirilmesini istemiş olup, yukarıda adı geçen vakıfa ilgili tespitleri yapma üzere odamız yönetim kurulu  üyesi  Öz-Kar Mühendislik ltd.Şti yetkilisi Hüseyin ÖZTÜRK’ ün   görevlendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.    

 

KARAR  NO:2    Çayeli Belediyesinin 08.11.2013  tarihli ve 2502  sayılı yazısına istinaden,

2014 yılında  verilmesi planlanan memurlar için 1  öğün  öğlen yemeğinin ilçemiz  1.sınıf lokantalara uygulanan KDV  hariç yemek fiyatlarının aşağıdaki  gibi olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

1 Porsiyon Yemek

8.28  TL

1 porsiyon pilav

4.14  TL

1 porsiyon çorba

4.14  TL

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   8.72  TL,    Tedavi fonundan Korkut bilal Ünal için  ilaç ve muayene bedeli  olarak  70.00 TL,  Tedavi fonundan Mevlüde Doğru için ilaç bedeli olarak 74.00 TL    ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

                                            21/11/2013 TARİHLİ VE  025  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Bşk.Yrd.  M. Ali MERT ,   Say. Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  21/11/2013 tarihinde perşembe  günü saat 09.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

 

KARAR NO:1     Odamıza  kayıt  için müracaat eden, İBRAHİM ÖZDOĞAN’ in    Tespit raporu incelendiğinde   Yenipazar  mh. Uzun sk. Bilgili Apt. altı  No: 21/A   Çayeli - Rize   adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    20,000.00 TL  Sermayesiyle  4. Derecede ve   1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 2  Odamızın  000393  sicilinde  kayıtlı olan Fikri  Tüysüz’ ün   beyanına istinaden  oda kaydının  silinmesine  oy  birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   4.36  TL,    posta  giderlerinden  ptt  1.10  TL, Elektrik giderlerinden  çedaşa  75.20 TL, Müteferrik giderlerinden   gazete aboneliği  bedeli olarak  20.70 TL, Baskı ,  Dizgi ve Matbuat  giderlerinden ilan bedeli olarak Çayeli matbaasına  237.89  TL  aynı  giderlerden  çeşitli kırtasiye  gideri olarak  a2  medya  İlyas Köse’ye 532.00 TL     ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

                                             28/11/2013 TARİHLİ VE  026  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Bşk.Yrd.  M. Ali MERT ,   Say. Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  28/11/2013 tarihinde perşembe  günü saat 09.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1    Ticaret sicilinin  05/11/2013  tarihinde  re’sen  sildiği üyelerle  ilgili olarak  yönetim kurulumuzun  7/11/2013  tarihli ve 023/7 sayılı kararıyla ilgili olarak ticaret sicilinde silinen üyeler için oda kaydının da  silinmesi  için  ilgili meslek  komitelerinden  görüşler  alınmıştır.  Aşağıdaki   tabloda  yer alan , Ticaret  sicilinden kayıtları  silinen  ve  Oda  kayıtlarının  silinmeleri için Meslek  komitelerinin de olumlu  görüşleri  alınan  firmaların  oda kayıtlarının  silinmelerine  oy  birliği ile karar  verilmiştir. 

Sıra no

Sicil no

Unvan

1

001327

AHSEN TEKSTİL TURİZM HİZMET GIDA PAZARLAMA VE TİCARET LTD.ŞTİ.

2

001207

BANKO GIDA,HAYVANCILIK SU ÜRÜNLERİ TEKSTİL TURİZM İNŞAAT ve MALZEMELERİ SAN. TAAH. NAK.  PAZ. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

3

001439

BAYRAKTAR TARIM VE HAYVANCILIK TURİZM İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET LTD.ŞTİ.

4

001092

DİNÇER TÜRK YILMAZ TURİZM TEKSTİL GIDA SANAYİ ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT VE MALZEMELERİ OTO. PAZ. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

5

000916

KALYONCULAR TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

6

001007

KAMBURLAR İNŞAAT DEKORASYON TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.

7

000958

KARSA KARADENİZ DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ.

8

001136

MADENLİ İTTİFAK İNŞAAT PETROL  VE ORMAN  ÜRÜNLERİ TURİZM  GIDA SANAYİ TİCARET NAKLİYAT İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

9

001355

MAKAS ELEKTRONİK BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ  İNŞAAT  TİCARET  SANAYİ İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ.

10

000985

MARTI PETROL VE DİNLENME TESİSLERİ TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞTİ.

11

001129

RİZE TADIM SÜT ÜRÜNLERİ GIDA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT BALIKÇILIK TURİZM SAN. NAK. PAZ. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

12

001115

YILKAR İNŞAAT MALZEMELERİ TURİZM TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ ÖZEL EĞİT. NAK. PAZ.İTH. İHR. LTD.ŞTİ.

13

000991

ÇİFTÇİ NAKLİYAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.

14

001034

ŞİŞMANLAR SPOR TEKSTİL ELEKTRONİK TURİZM VE DENİZ AV MALZEMELERİ  PAZARLAMA İTHALAT VE İHRACAT LTD.ŞTİ

15

000781

ÇERMAN İHRACAT İTHALAT VE TİCARET LTD.ŞTİ

16

001075

S.S.ÇATALDERE KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

17

000805

S.S.ÇAYELİ GENÇLER SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ

18

000740

S.S.MUSADAĞI KONUT YAPI KOOPERATİFİ

19

 

S.S.GÜZEL SOSYAL SİGORTALILAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

20

 

S.S.FİLİZÇAY SOSYAL SİGORTALAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

21

000585

S.S.ÇUKURLUHOCA GÜRPINAR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

22

000353

S.S.YENİCE ORMANCIK BAŞKÖY UZUNDERE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

23

 

S.S.MADENKÖYÜ VE HAVALİSİ ALABALIK ÜRETİM VE DEĞERLENDİRME KOOPERATİFİ

24

000397

S.S.YENİ SOSYAL MESKEN İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ

25

 

S.S.KONUT İŞ İŞÇİ YAPI KOOPERATİFİ  

 

 

KARAR NO:2     Odamıza  kayıt  için müracaat eden, Yılmaz İPEK’ in    Tespit raporu incelendiğinde   Eskipazar  mh. Hopa cd. Fenerci  Mehmet  efendi Apt. altı No: 34/A   Çayeli - Rize   adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    10.000 TL  Sermayesiyle  4. Derecede ve   5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO:3       Kargo bedeli olarak  MNG   8.72  TL,    posta  giderlerinden  ptt  36.30  TL, Telefon-fax ve net giderlerinden   204.30  TL, Misafir Temsil ve ağırlama  çay  bedeli olarak 75.00  TL  ödenmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

 

 

KARAR  NO:  6    01.01.2013  -  30.11.2013  tarihleri  arası  mizanın  kabul edilerek meclisin onayına  sunulmasına  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

100 - KASA HESABI   -

921.50  TL

 

102 - BANKALAR

293,349.88 TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

952.00  TL

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

399.00 TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

892.94  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,639.58  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

6,402.27 TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

164,653.39  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

17,924.64  TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

67,736.32  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

20,011.27  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

37,521.10  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

105.00  TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SARI

YÖN.KUR.BŞK.