ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

01-31 MART 2011  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

 

      

  03/03/2011 TARİHLİ VE 108 NOLU    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

.KARAR NO : 1     Odamıza kayıt için müracaat eden,

ISYIL İNŞ.NAK.MAD. LTD.ŞTİ ÇAYELİ 1 NOLU ŞUBE ’nın Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine Seslidere  Köyü Madenli Beldesi  Çayeli-Rize  adresinde musait işyerine sahip olduğu kaydının 2.derece  ve   6.meslek grubuna yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:2    97-0104-35 diploma nolu  Elektrik mühendisi Necati Alperen in odamızın kapasite ve ekspertiz raporları için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR NO: 3     İstanbul da  06 Mart’ta yapılacak olan Çayeli kurtuluş gecesi etkinliklerine Yön.Kur.Bşk. , Meclis Başkanı ve Sayman üyenin  katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  Masrafların yurtiçi seyahat giderlerinden karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:4    Odamız meslek komitelerinin  31 mart  2011  ve  saat 19.oo  da toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:5    Üyelerimize yönelik olarak Garanti Bankası  Çayeli şubesiyle kredi anlaşması yapılmasına bu konuda oda başkanının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

    10/03/2011 TARİHLİ VE 109 NOLU     YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO : 1     Üyelerimize ve halkımıza yönelik olarak Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak bilgisayar kursu açılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:2    Odamızla ilgili yıllık dergimizin çıkarılmasına ve oda adına sahibinin Yön.Kur.Bşk. Güngör  SARI  ve  Genel  Yayın Sorumlusu ve yazı işleri Müdürü’nün Yön.Kur.Say.Üyesi Gökhan SUİÇMEZ’in olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  

KARAR  NO:3     2011 Şubat ayı mizanının kabul edilerek Meclise sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

01.01.2011  -  28.02.2011   tarihleri  arası  Mizan

                                                                                             BORÇ BAKİYESİ       ALACAK BAKİYESİ

KASA HESABI

221.28 TL

 

BANKALAR

152,654.51 TL

 

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

 

0.01 TL

BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

200  TL

 

İŞTİRAKLER

0.10  TL

 

DEMİRBAŞLAR

17,645.12 TL

 

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

537.78 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1060  TL

İHTİYATLAR HESABI

 

163,415.56 TL

TEDAVİ FONU

 

3,456.11 TL

OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

16544.80 TL

FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

2584.15TL

PERSONEL GİDERLERİ HESABI

10,673.28 TL

 

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

4651.23 TL

 

GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

1336  TL

 

VERGİ RESİM VE HARŞLAR HES.

19.90 TL

 

 

KARAR NO: 3  İstanbul da  06 Mart’ta yapılacak olan Çayeli kurtuluş gecesi etkinliklerine Yön.Kur.Bşk. , Meclis Başkanı ve Sayman üyenin  katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.  Masrafların yurtiçi seyahat giderlerinden karşılanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:4   Odamız meslek komitelerinin  31 mart  2011  ve  saat 19.oo  da toplanılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:5   Üyelerimize yönelik olarak Garanti Bankası  Çayeli şubesiyle kredi anlaşması yapılmasına bu konuda oda başkanının yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:6   Eğitim ve Fuar giderleri faslından  Bağış  ve Yardımlar faslına 5000  TL aktarılmasına meclisin onayına sunulmak üzere oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:7    Bağış ve yardımlar faslında bulunan Ayni yardımlar kaleminden  2000  TL , Mücbir Sebep yardımı kaleminden  1500  TL   Nakdi yardımlar kalemine aktarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:8   Kaymakamlığa bağlı Köylere hizmet götürme birliğince ilçemizde kent güvenlik sistemi (MOBESE) ile   ilgili Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanklığı’nın odamız başkanlığına 08.03,2011  tarihli ve 2011/31 sayılı yazısıyla  T.Halk Bankası Çayeli Şubesi     06000004 nolu  hesaba yatırılmak üzere odamız başkanlığından yardım talep etmişlerdir. Talep edilen yardımın odamız yönetim kurulunda görüşülerek İlçemizde kurulan,  İlçemizin sosyal güvenliğine büyük derecede katkısı olacağını düşündüğümüz ,  halkımızın ve esnafımızın güvenliği açısından da önemli olan sistem için belirtilen hesaba sosyal yardım olarak Bağış ve Yardımlardan  10,000  TL (On Bin) ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.  

17/03/2011 TARİHLİ VE 110 NOLU    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO : 1     Nisan da çıması planlanan KOSGEB  kredi faiz destekleri ile ilgili ve genel desteklerle ilgili üyelerimizi bilgilendirme amaçlı Rize Kosgeb Hizmet Müdürlüğü ile beraber bir toplantının Çayeli Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. 

KARAR  NO:2         23.03.2011 tarihinde Rize Ticaret Borsasında yapılacak olan 6111 sayılı bazı alacakları yapılandırma kanunu  bilgilendirme toplantısına katılımın Genel Sekreter tarafından yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

24/03/2011 TARİHLİ VE 111 NOLU    YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO : 1     Odamıza kayıt için müracaat eden,

ÇAYELİ GÖZDE FM YAYINCILIK AŞ’nin  Tespit  raporu ve kayıt beyannamesi tespit edildiğine yaka mah. Çaykent blokları A blok no:32  Çayeli /Rize   adresinde  müsait iş yerine sahip olduğu ve 4. Meslek grub  ve 2.  derecede    oda kaydının yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:2    15  mayıs 2011  tarihinde yapılması planlanan Odalar Birliği  66. Genel Kurul Toplantısına Odamızdan Yön.Kur.Bşk. , Meclis Bşk. ve Genel Sekreterin katılmasına  ve  ulaşım için uçak biletlerinin önceden alınmasına  oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:3    06  Nisan 2011 tarihinde Rizenin  İyidere ilçesinde yapılacak olan Çaysan Doğu Karadeniz Çay Entegre san.AŞ nin  38. Genel kurul toplantısına Genel Sekreterin katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:4 /1 Çayeli belediyesinin Yenipazar mh. 20 ada 167 nolu parselde yapacağı kamulaştırmada söz konusu taşınmazın günün rayici alım – satım  bedeli olarak m2 birim fiyatının  1184  TL tespit edilip uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:4/2   Çayeli belediyesinin Yenipazar mh. 20 ada 141 nolu parselde yapacağı kamulaştırmada  söz konusu taşınmazın günün rayici alım – satım bedeli olarak  m2 birim fiyatının  572  TL tespit edilip uygunluğuna oy birliği ile kara verilmiştir.

 KARAR  NO:5       Taşıma  ve  Kargo giderlerinden   yurtiçi kargoya   64.58  TL ,   Posta giderlerinden ptt ye  2.90 TL,   telefon giderlerinden arzum iletişime   telefon,fax ve internet bedeli olarak  141 TL, Temsil ve ağırlama giderlerinden  site çay ocağına   35 TL,   Sanayi Bakanlığı üye payı 1. taksit olarak   605 TL,  DOKA üye payı 1. taksit olarak   567.80 TL  birlik aidat giderlerinden ödenmesine,   Taksi kiralama giderlerinden  esnaf taksi   sanayi üye ziyareti   7 TL ,  Yurt içi Yön. Kur. Giderlerinden  İstanbul – Ankara uçak bileti olarak şeref turizme   1197.95 TL,   Yutiçi personel gideri  Ankara Rizeliler günlerine katılım  Genel Sekreter ve  Oda Bşk.  şeref turizme   373  TL,  otel ve muhtelif  giderler için   393  TL ödenmesine  oy birliği ile karar verilmiştir. 

                                                    

 

31/03/2011 TARİHLİ VE 112 NOLU     YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

KARAR NO : 1    

1427 oda sicil nolu üyemiz   yöntem  bilgisayar askıdaki durumuyla ilgili borcunu  ödemesiyle durumunun aktif hale getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO:2     

01.04.2011  tarihinde KOSGEB  te  gerçekleştirilecek olan  proje  değerlendirme kuruluna  Genel Sekreterin katılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:3  

 Her  hafta Perşembe akşamı yapılan Yön.Kur.Top. Cuma akşamları  saat  19. 00 a alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

KARAR  NO. 4    

Elektrik giderlerinden    ÇEDAŞ’a  105.90  TL , Bakım onarım giderlerinden  web sitesi alan ve kulanım ücreti olarak  yöntem bilgisayara 283.20 TL ,

Pota ve pul giderlerinden   6111 sayılı kanunla ilgili tebligat için ptt ye  22.50  TL, 

                                                         

01.01.2011  -  31.03.2011   tarihleri  arası  Mizan

                                                                                             BORÇ BAKİYESİ       ALACAK BAKİYESİ

KASA HESABI

140.06 TL

 

BANKALAR

153373.05 TL

 

BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

 

0.01

BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

200  TL

 

İŞTİRAKLER

0.10  TL

 

DEMİRBAŞLAR

17,645.12 TL

 

ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

797.96 TL

ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1195  TL

İHTİYATLAR HESABI

 

163,415.56 TL

TEDAVİ FONU

 

3,611.27 TL

OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

24316.32 TL

FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

2784.99TL

PERSONEL GİDERLERİ HESABI

15009.78 TL

 

DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

5297.03 TL

 

GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

4079.75TL

 

VERGİ RESİM VE HARŞLAR HES.

19.90TL

 

 

 

 

 

 

 

 

GÜNGÖR SARI

YÖN.KUR.BŞK.