ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

01-31  MART  2013  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN

AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

 

 

 

07/03/2013 TARİHLİ VE 211  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  07/03/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1    Odamıza kayıt için müracaat eden,   ŞAR İNŞAAT SA. A.Ş. ÇAYELİ ŞUBESİ ’nun  Tespit raporu incelendiğinde  İncesirt köyü  madenli yolu  5 km  çayeli     adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve  200,000.00 TL Sermayesiyle  2. Derecede ve 6. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 2   001275   nolu  Mapavri  konut Yapı Kooperatifi   üyemizin  tasfiye  halinden kapanışı yaptığı  odaya sunduğu evraklara dayalı olarak  oda  kaydının  kapatılmasına  oy  birliği ile karar verilmiştir.

 

100 - KASA HESABI   -

267.11  TL

 

102 - BANKALAR

247,790.02   TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00 TL

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

199.50  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

587.86  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1497.85  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

5559.07  TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

20,082.96  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

4247.90  TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

9,592.93  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

1132.08  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

3116.00  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

26.25  TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR  NO: 3     01/01/2013  ve  28/02/2013  tarihli  mizanın  meclisin  onayına  sunulmak üzere oy  birliği ile  kabul  edilmesi  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:  5     Taşima  ve  kargo giderlerinden  MNG  kargoya    6.50  TL  ödenmesine, Misafir Temsil ve Ağırlama Giderlerinden  lale lokantasına  26.00  TL ödenmesine,  Binalar Temizlik Giderlerinden temizlik  malzemesi olarak  saray markete  100  TL  ödemesine    oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

14/03/2013 TARİHLİ VE 212  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  14/03/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1     Oda üyemiz  Kasım  Kuru’nun  odamıza  verdiği  01.03.2013  tarihli  dilekçesinde,   belirli nedenlerden dolayı    1 adet  ekmek gramajının   250  gr    ve  fiyatının  1.00  TL  olarak  fiyat tarifesi istenmiştir.  Buna   istinaden ,  Ekmek  fiyatı uygulamasında geçmiş uygulamalara  bakıldığında  Ekmek imalatçılarımızla, Çayeli Esnaf ve Sanatkarlar  odası  ve  Çayeli Ticaret  ve Sanayi Odası olarak bütün imalatçıları  kapsayacak   şekilde genel ve tek  fiyat  verilmektedir.     İlgili  üyemizin    01.03.2013  tarihli  dilekçesi  07.03.2013  tarihinde  yönetim  kurulu  toplantısında ele  alınmış  olup,    İlçemizde  farklı  gramaj   uygulamasının  fiyat  kargaşasına  neden  olacağına  ve  vereceğimiz  kararın  bütün üyelerimizi de  kapsayacağından  uygulamanın mevcut  şekil  ile  devam  etmesinin uygunluğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 2    kaymakamlığın  25.02.2013  tarih ve 51  sayılı yazısında Büyükköy  merkez mh. 22 pafta,1101 parsel nolu  782 m2 arsanın alım satım değeri istenmiş olup.   İlgili  arsa için yapılan araştırmada günün  alım satım  rayici  m2  birim  fiyatının   85.00  TL  olmasının uygunluğuna  oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

 

KARAR NO: 3      Misafir Temsil ve Ağırlama Giderlerinden  içilen çay bedeli olarak Rize can reklam ltd.şti  70.00  TL ödenmesine,  SMS  giderlerinden   sms bedeli olarak  Albayrak iletişime  16.10  TL  ödemesine    oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

21/03/2013 TARİHLİ VE 213  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  21/03/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1     Mayıs – Haziran  aylarında  yapılacak  olan  meslek  komitesi  organ  seçim işlemlerinin  başlatılmasına   oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

 

KARAR  NO: 2   yönetim  kurulunun  31.01.2013  tarih ve 206-4  sayılı karıyla    ve Rize KOSGEB  Hizmet Müdürlüğünün  07.03.2013  tarih  ve  431   sayılı yazılı onayıyla başlatılan, İlgili 2  adet  girişimci  kursu  için   eğitmen tedariki     İstanbul merkezli   ntepe danışmanlık Ltd.Şti  ile  anlaşılmış  olup Kurslar  bitiminde anlaşılan tutar  olan  KDV  dahil 6.254,00  TL’nin   ilgili  firmanın  hesabına  aktarılmasına oy  birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR NO: 3      Misafir Temsil ve Ağırlama Giderlerinden  lale lokantasına  misafir ağırlama gider olarak   31.00  TL ödenmesine, Kargo   giderlerinden   MNG  kargo 9.67  TL  ödemesine, Posta  giderlerinden  ptt  1.10  TL,  Tel.-fax-net  giderlerinden   super  online  71.20  TL  ödenmesine ,  Tedavi  fonundan  Mevlüde Doğru  ilaç  bedeli olarak    48.00  TL  ödenmesine     oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

28/03/2013 TARİHLİ VE 214  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  28/03/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1     Kaymakamlığın  27.03.2013  tarih ve 119  sayılı yazısında Yenipazar  mahallesi 1363/6 ada- parselde  yer alan  2819.42  m2  olan satışına ilişkin m2  fiyatı istenmiştir. Buna istinaden  yapılan araştırma  sonucunda, hazineye ait olan asanın  günün emsallerine  göre satışına ilişkin m2 birim rayici  fiyatının  470,00  TL  olduğuna  oy birliği ile karar  verilmiştir. 

 

 

KARAR  NO: 2  30-31  Mart  tarihleri arasında TOBB  da yapılacak  olan Ticaret sicil seminerine  M.Akif  Ünal’ın  katılmasına karar verilmiştir.

 

 

 

KARAR  NO:  3   web sayfamızın yıllık  güncellenme  bedeli olarak  ve virüs  programı dahil olmak üzere Selçuk  Kasaba   1780,00  TL   ödenmesine  oy  birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO: 4    Kargo   giderlerinden   MNG  kargo 6.50  TL  ödemesine, Elektrik  giderlerinden  ptt  ye  135.30  TL  ödenmesine ,  Tedavi  fonundan  Mevlüde Doğru  ilaç  bedeli olarak    17.51  TL  ödenmesine     oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

 

 

100 - KASA HESABI   -

526.30  TL

 

102 - BANKALAR

244,428.89   TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00 TL

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

133.00  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

870.53  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1497.85  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

5652.22 TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

25,304.43  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

4524.67 TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

14,980.30  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

3487.71  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

4349.00  TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

26.25  TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARAR  NO: 8     01/01/2013  ve  28/03/2013  tarihli  mizanın  meclisin  onayına  sunulmak üzere oy  birliği ile  kabul  edilmesi  karar  verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SAR

YÖN.KUR.BŞK.