ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

01-31  MAYIS  2013  TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN

AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

 

02/05/2013 TARİHLİ VE 219  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  02/05/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

KARAR NO:1      Odamıza kayıt için müracaat eden, Emine  ÖKSÜM’ün   Tespit raporu incelendiğinde   Karaağaç  Köyü    Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    20,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve 4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:2   Odamızın  000982  sicilinde  kayıtlı  S.S.ÇAYELİ KANLIDERE MİNİBÜSCÜLERİ 23 NOLU MOTORLU TAŞ. KOOP.  Eski  borcunu  ödediğinden dolayı  askıdaki  durmunun faal  konuma  alınmasına   oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO: 3    Odamız  üyesi Basiret  Gıda  …   eski aidat  borcunu  ödediğinden askıdaki  durumunun faal  konuma  alınmasına oy birliği ile  karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 3    Madenli  belediyesinin  22.04.2013   tarih ve  151  sayılı  yazısına istinaden  14.05.2013   tarihinde  beldede  yapılacak olan  kıymet  takdir  değerleri  için  komisyona  oda yön.kur.bşk. Güngör  SARI’nın  katılmasına  oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:4      Kargo  bedeli olarak  MNG  kargoya   13.00  TL,  Temsil ve  ağırlama giderlerinden   çay bedeli  olarak  cen reklam ltd.şt. ye  70.00  TL,  Tedavi  fonundan  ilça bedeli olarak  M.Akif  Ünal’a  77.50  TL ödenmesine  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.       

 

 

09/05/2013 TARİHLİ VE 220  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  09/05/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

KARAR NO:1      Odamıza kayıt için müracaat eden, TÜRKLER  KADIOĞLU’nun   Tespit raporu incelendiğinde   Yenipazar  Mh. Uzun  sk.     Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    10,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve 5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:2   Odamıza kayıt için müracaat eden, SEDAT  ÖZGENǒin   Tespit raporu incelendiğinde   Sabuncular  Mh. Örnek sanayi sitesi  zemin  kat  No: Z/05     Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    50,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve 6. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO:3   Odamıza kayıt için müracaat eden, UMUT  KOÇAL’in   Tespit raporu incelendiğinde   Yenipazar  Mh. Hopa cad. No: 110    Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    30,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve 3. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 4  Odamıza kayıt için müracaat eden, İDRİS  HAVUZ’un   Tespit raporu incelendiğinde   Sanayi  sitesi 6. Blok No: 4       Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    20,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve 1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 5   Odamızın  000408  sicilinde  kayıtlı olan Abdurrahman  Havuz ticareti  terk ettiğinden dolayı  oda kaydının  silinmesine oy  birliğine karar verilmiştir.

 

 

KARAR  NO: 6    Odamız  üyesi 1260  sicilinde  kayıtlı  Çaykan  Çay Gıda Maddeleri  Ltd.Şti.  eski aidat  borcunu  ödediğinden askıdaki  durumunun faal  konuma  alınmasına oy birliği ile  karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 7   Odaya  kayıt için Çoruh  Elektrik Dağıtım A.Ş.   hakkında  Çayeli  Asliye  Hukuk  mahkemesine  açılan   Dosya No: 2013/35  Esas  nolu  dava  için,  14.05.2013  tarihinde  yapılacak olan ön inceleme  duruşması için  odamızın  Ticaret  Sicil  Müdürü Mehmet Akif Ünal’ın  yetkilendirilmesine oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO: 8   Büyük köy Belediyesinin 02.05.2013  tarih ve 173  sayılı yasına istinaden , 16.05.2013 tarihinde  toplanacak  olan   arazi vergi değerlerini tespit  komisyonuna odamız   Meclis Başkanı Vahit  Yıldırım’ın  katılmasına  oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO:  9    Çayeli  kaymakamlığının  02.05.2013  tarih ve 201  sayılı yazısında, Yenipazar  mh. 28 ada,19 parsel de  hazineye ait 921.25  m2 taşınmazın  günün  alım satım  rayiçlerine  göre  m2  birim fiyatının  3000.00  TL  olmasına  oy  birliği ile karar  verilmiştir.  

 

KARAR  NO: 10  Çayeli kaymakamlığının  26.04.2013  tarih ve 190  sayılı yazısına istinaden, Liman köy mh. Hazineye ait  133 m2 ve 147 m2 iki adet  taşınmazın  günün rayiçlerine göre yıllık  kira  bedelinin  2000.00  TL  olmasına  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:  11  Çayeli kaymakamlığının  25.04.2013  tarih ve  186  yazısına istinaden, madenli  beldesine  hazineye ait  1492  parselde  544.76 m2 taşınmazın  günün alım satım m2  birim  fiyatının   100.00  TL  olmasına  oy birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:12      Kargo  bedeli olarak  MNG  kargoya   4.36  TL,  Temsil ve  ağırlama giderlerinden   çay bedeli  olarak  can reklam ltd.şt. ye  70.00  TL,  Tedavi  fonundan  ilaç ve muayene  bedeli olarak  Nuran  Ünal  için  49.00  TL, Binalar Temizlik Giderlerinden  Saray gıda ltd.şti.  temizlik malzemeleri  bedeli olarak  100.00  TL,  Baskı,Dizgi ve Matbuat  giderlerinden  gazete ilen ve defter  ve diğer  baskılar için Çayeli fırtına gazetesi matbaasına 413.00   TL ,  Yurtiçi  seyahat  giderlerinden  Ankaradaki  ulaşım  bedeli  olarak 234.00  TL   ödenmesine   oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.       

 

KARAR  NO: 13     01/01/2013  ve  30/04/2013  tarihli  mizanın  meclisin  onayına  sunulmak üzere oy  birliği ile  kabul  edilmesi  karar  verilmiştir.

 

100 - KASA HESABI   -

1,227.84  TL

 

102 - BANKALAR

230,993.10   TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

0.00 TL

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

133.00  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

751.72  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

2,764.86  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

5,664.38 TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

35,887.82  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

6,506.04 TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

24,303.13  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

9,809.00  TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

15,138.00 TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

52.50  TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16/05/2013 TARİHLİ VE 221  NOLU  

 YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu   Başkanlığında,  Yön. Kur. Bşk. Yrd.  M.Ali MERT ,  Sayman Üye Gökhan SUİÇMEZ, Yön.Kur. Üyeleri   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Kemal DAYI‘ nın iştirakiyle  16/05/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

KARAR NO:1      Odamıza kayıt için müracaat eden, KAROĞLU GIDA  TUR.OTOMO.İNŞ.MADEN.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.   Tespit raporu incelendiğinde  Eskipazar  Mh. Cumhuriyet cd. No.4     Çayeli/ Rize  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    100,000.00 TL Sermayesiyle  2. Derecede ve   2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 2   odamız  üyesi İbrahim KoÇAL’ın  vefatıyla  veraset ve feragat belgelerine  dayalı olarak  oda kaydının  oğlu  Miraç  Koçal’a  devredilmesine oy  birliği ile karar verilmiştir.

 

 

KARAR NO:3      Kargo  bedeli olarak  MNG  kargoya   8.72  TL,  ,  Tedavi  fonundan  ilaç   bedeli olarak  Mevlüde Doğru  için  74.20  TL, Binalar Temizlik Giderlerinden  Saray gıda ltd.şti.  temizlik malzemeleri  bedeli olarak  37.50  TL, ,  Yurtiçi  seyahat  giderlerinden  Ankaradaki  Park otel  3 kişi  1 gece konaklama    bedeli  olarak  390.00  TL,  posta giderlerinden  ptt  3.30  TL,  Elektrik  giderlerinden  73.80  TL,   mesaj sistem giderlerinden hat bedeli  olarak  16.20  TL,  telefon  giderlerinden  super online ye  67.10  TL      ödenmesine   oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.       

 

23/05/2013 TARİHLİ VE  001  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Üye  M.Ali MERT ,   Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  23/05/2013 tarihinde perşembe  günü saat 13.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

KARAR NO:1    11  Mayıs  2013  tarihinde  odamızın  organ seçimlerinden sonra  ,  yönetim  kurulunda     gizli  oy  ve  açık  tasnif  usulü  ile yapılan   Yön.Kur.Bşk. Vekili  ve  Yön.Kur.Say.Üye  seçiminde,     Yön.Kur.Bşk. Vekilliğine   5 oyla  Mehmet  Ali  MERT ,  Yön. Kur. Say. Üyeliğine ise   5 oyla  Gökhan  SUİÇMEZ    seçilmiştir.    

 

KARAR  NO:2    Odamıza  kayıt  için müracaat eden, Hüseyin  Osman  ÇAĞIRAN’  ın    Tespit raporu incelendiğinde  YENİPAZAR MH. HOPA CD. TÜYSÜZ APT.ALTI NO:82/1 ÇAYELİ / RİZE  adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    20,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve   1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 3   Odamıza kayıt için müracaat eden, Muhammet YAZICI’  nın    Tespit raporu incelendiğinde   MALTEPE KÖYÜ NO:4 ÇAYELİ / RİZE    adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    20,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve   5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR NO: 4   Mayıs 2013  kesinleşen organ seçimlerinden sonra, yeni  dönemde  yönetim  kurulu toplantılarının   Perşembe   günlerinde  saat  09.00’da  toplanmasına  oy birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:5   001222   sicil  nolu oda üyemizin sicilde aldığı karara istinaden durumunun tasfiye olmasına oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO:6  Oda  üyemiz  Kübra  AYDIN borcunu  ödemesiyle askıdan  indirilmesine  oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO: 7   Çayeli Asliye Hukuk mahkemesinin 09.05.2013 tarih  ve 2012/13 esas nolu yazısına istinaden, yapılan araştırma sonucunda   10-12 yıllık galeri  ve rant a car işleten bir kişinin  günün rayici aylık  ücretinin  1750.00  TL  olduğuna  oy  birliği ile karar  verilmiştir.

 

KARAR NO:8      Kargo  bedeli olarak  MNG  kargoya   10.90  TL,  ,  Tedavi  fonundan  ilaç   bedeli olarak Nuran  Ünal  için  32.33  TL,   telefon  giderlerinden  net bedeli olarak Arzum iletişime   68.00  TL,  seçim masrafları için ilçe seçim kurulu başkanlığı  ziraat  bankası  hesabına   917.00  TL      ödenmesine   oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.       

 

30/05/2013 TARİHLİ VE  002  NOLU

YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Güngör  SARI    Başkanlığında,  Bşk.Yrd.  M. Ali MERT ,   Say. Üye Gökhan SUİÇMEZ, Üye   Hüseyin ÖZTÜRK  ve  Üye  Yusuf  ERTEN‘ in iştirakiyle  30/05/2013 tarihinde perşembe  günü saat 09.00’da Odamızda toplanıldı.

 

 

 

KARAR  NO:1    Odamıza  kayıt  için müracaat eden,  SAVAŞ  BİLGİN’  ın    Tespit raporu incelendiğinde    YENİPAZAR MH. S.SABİT İSHAKOĞLU CD. SAFİ APT.ALTI NO:27/C ÇAYELİ / RİZE      adresinde  müsait işyerine sahip olduğu ve    50,000.00 TL Sermayesiyle  4. Derecede ve   2. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

KARAR  NO: 2       T.C. Doğu   Karadeniz  Kalkınma  Ajansının, Doğrudan  Faaliyet  Desteği  2013 hibe  programı kapsamında, Kurumumuzca  Ajansa sunulan proje ile teslim edilen destekleyici belgeler (her türlü onay, izin, ruhsat vb. dahil olmak üzere), Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı ile sözleşmenin imzalanmasının ardından tüm proje faaliyetlerinin ve gerekli ihale süreçlerinin başlatılması için yeterli olup, sunulan projede kurumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya Sn. Güngör  SARI  yetkili kılınmasına ve sürecin devamına oy birliği ile  karar verilmiştir.

 

KARAR NO:3    Meclisin  onayına  sunulmak üzere, Bağış  ve  Yardımlar  kaleminden, genel Yönetim Giderleri kalemine  900.00  TL, Eğitim  Giderlerine  6000.00 TL  aktarılmasına  oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

KARAR  NO: 4    mayıs  2013  organ seçimleri sonrasında  oda imza  sirkülerinin  oluşturulmasına   oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR  NO:  5     Odamızda alımları kontrol etmek amaçlı satın alma komisyonunun  kurulmasına  ve  komisyon başkanı  Başkan Güngör  SARI, Üyeleri  yön.kur. üyesi    Hüseyin ÖZTÜRK  ve  genel sekreter Osman DOĞRU’nun  olmasına  oy birliği  ile  karar  verilmiştir.

 

KARAR NO: 6   Posta  giderlerinden  ptt  235.40 TL,  Tedavi  fonundan  Muhammed  Doğru için ilaç bedeli olarak  26.00  TL, taksi  giderlerinden esnaf  taksi ya  15.00  TL,  Kargo giderlerinden  MNG  kargoya  15.26 TL  ödenmesine  oy  birliği ile  karar  verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   01.01.2013  -  31.05.2013  tarihleri  arası  mizan 

100 - KASA HESABI   -

28.24  TL

 

102 - BANKALAR

234,900.81 TL

 

109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.

1,893.00 TL

 

153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.

399.00  TL

 

242  - İŞTİRAKLER

0,10   TL

 

255-  DEMİRBAŞLAR

17,755.12  TL

 

360  - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER

 

1,034.39  TL

361-  ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.

 

1,497.85  TL

500 - İHTİYATLAR HESABI

 

247,969.97  TL

548 - TEDAVİ FONU

 

5,675.51 TL

600- OLAĞAN GELİRLER HESABI

 

50,013.88  TL

642- FAİZ GELİRLERİ HESABI

 

6,859.07 TL

792-  PERSONEL GİDERLERİ HESABI

29,690.50  TL

 

793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI

11,186.90 TL

 

794-  GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.

16,679.00 TL

 

795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.

52.50  TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇAYELİ  TİCARET  VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SARI

YÖN.KUR.BŞK.