{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Üye İşlemleri

 

Çayeli  Ticaret ve Sanayi Odası, görev ve yetkileri 5174  sayılı yasa ile belirlenmiş, kamu kurumu niteliğinde bir       mesleki kuruluştur. Odamız, yasal olarak verilen hizmetlerin dışında, üyelerimiz için büyük önem taşıyan, ekonomi ve ticaretin çeşitli alanlarına yayılmış pek çok hizmeti vermektedir

 • Üyelerimiz, web sayfamızın “Üye İşlemleri” kısmında detaylı olarak listelenen tüm hizmetlerden faydalanabilirler.
 • Bu hizmetler  için  İhtiyaç duyduğunuzda yanınızdayız!   Haftanın  beş iş günü  Pazartesi – Cuma 08.00 – 12.00 / 13.00 -17.00    günler ve  saatleri  açık olmakla  beraber   0464 -532 75 10 iş telefonumuzdan  Odamıza ulaşmanız mümkündür.  Aynı zamanda  cayelitso@tobb.org.tr  e – posta adresimizden de  bize  ulaşabilirsiniz.
 • Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan faaliyet belgesi, ihale durum belgesi, Oda kayıt sicil belgesi (Türkçe ve İngilizce) ticaret sicili gazetesi sureti, ortaklık belgesi gibi sicil kayıtlarına dayanan belgelerin  online ve  elden verilmesi,
 • Ticari sebeplerle ilgili olarak  oluşan sorunlar için hukuk danışmanımızdan faydalanmak
 • Dış Ticaret ve ihracat   konularında gerekli bilgi  için Dış Ticaret Danışmanımızdan faydalanmak, İhracatta İlk Adım Programından faydalanma
 • Sektörler de  ihtiyaç duyulan  Mesleki Eğitim Belgelendirme sınavlarının yapılarak belgelendirmelerin yapılması
 • Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin ustalık, kalfalık, çıraklık, Bağ-Kur formlarının onaylanması,
 • İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi ve raporlardan güncel tasdikli kopya verilmesi,
 • Gayrimenkul ve menkullerin değerlerinin rayiç tespiti, iç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
 • Üye  işletmelerimizin  iş makinesi ruhsat tescillerinin yapılması
 • Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
 • Kamu kurum ve kuruluşların çeşitli konulardaki ekspertiz taleplerinin karşılanması,
 • İhale Kanunu kapsamına dâhil idarelerce yapılacak olan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihalelerden haberdar edilme,
 • Yurtdışı iş gezileri ve fuarlara katılımların sağlanması ve bu konuda üyelere duyuruların yapılması
 • Yurtdışı iş teklifleri, yurtdışı fuarlar ve ihalelerle ilgili bilgilendirilme,
 • Üyelerimizin beklentileri doğrultusunda oluşturulan eğitim, kurs ve bilgilendirme toplantılarından faydalanma,
 • Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezrinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip etme,
 • KOBİ’lere, başta yatırım ve ihracata yönelik devlet yardımları olmak üzere, alternatif finansman imkânları, Avrupa Birliği’nin KOBİ’lere ilişkin programları konularında bilgilendirme,
 • Üyelerimizin finansman ihtiyacına destek sağlamak amacıyla yapılan banka kredi protokolleri konusunda bilgilenme,
 • Ürünlerin fire ve zayiat oranlarının tespit edilmesi,
 • Üyelerimizi ilgilendiren konularda, örf ve teamül kararlarının alınması,
 • Mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurularımızdan ivedi bir şekilde haberdar edilme,
 • Odamız yayınlarından  online ortamda faydalanma,