{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Birim ve Hizmet

İç Hizmetler Servisi Görev Tanımları

 


• Oda binası hizmet katının temizlik işlerini yapmak, gerekli 
• temizlik malzemelerini temin etmek, 
• Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılmasını ve indirilmesini, gerektiğinde Genel Sekreterin isteği ile bu günlere ait programları uygulamak,
• Odanın organlarını oluşturanların, Genel Sekreterin, Genel Sekreter Yardımcısı ile memurlarının büro içi hizmetlerine amirlerinin gerekli gördüğü hallerde yardım etmek,
• Büro içi iç hizmetleri (çay sunmak, meşrubat sunmak, gazete ve mecmua almak,…v.s.) işleri günlük ve usulüne uygun olarak yerine getirmek.
• 5.1 Temizlik ve Evrak dağıtım 
• Odanın dergi, gazete, haber bülteni gibi yayın faaliyetlerini ilgililerine iletilmesini temin için Oda Sicil birimiyle koordineli çalışmak, 
• Odanın yaptığı organizasyonların davetiyelerini dağıtmak veya postalamak için Sekreter ve Oda Sicil Memuruyla koordineli çalışmak,
• Odamız organizasyonlarında Halkla İlişkilerle ilgili verilen görevleri yerine getirmek,
• Her gün Oda postasını almak, ve gönderilen postaları PTT’ye veya kargoya teslim etmek, 
• Gelen Giden evrakların birimler arasında transferini gerçekleştirmek, 
• Odamızın abone olduğu gazete ve dergilerin alınmasını sağlamak ve ilgili birimlere ulaştırmak, 
• Meclis ve Yönetim Kurulu gündemlerini dağıtmak, 
• Oda birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda fotokopi çekmek ve ilgililere ulaştırmak, 
• Oda sicil dosyalarını birimlerin ihtiyacına sunmak, 
• Odanın kullandığı tüm servis ve alanların genel temizliğini, bakımını yapmak, 
• Odamız salonlarında yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına sunmak, 
* Dijital arşiv ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek