Page 3 - Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İktisadi Raporu
P. 3

Ä°KTÄ°SADÄ° RAPOR 2015

Odamız, üyelerinin ve bölgesinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek, sınai, ticari ve
sosyal bakımdan ülke kalkınmasına destek sağlamayı misyon olarak belirlemiştir.
Bu misyon bağlamında ilçemizde iş dünyasının daha fazla yatırım yapabileceği cazip bir
ortamın sağlanması büyük önem arz etmektedir. Yatırım ortamını iyileştirmek ise sorunların
doğru tespit edilmesi ile mümkündür. Sorunları doğru tespit edilmesi beraberinde doğru
çözümleri de getirecektir. Doğru tespitler ise ancak elinizde güvenilir bilgi varsa mümkündür.
Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2014 yılından bu yana yayınladığımız istatistikî bilgiler,
tablolar ve grafiklerden oluşan Çayeli İktisadi Raporları ile ilçemizin bir fotoğrafını çekiyor ve
ilimizin ve iş dünyamızın yaşadığı sorunlara doğru tespitler konulması için aracı oluyoruz.
Bu raporlar farklı birçok kurumca hazırlanan verilerin titiz bir çalışma sonucu detaylı olarak bir
araya getirilmesiyle oluşturulmaktadır. Çalışmamızda şehrimize ait toplumsal ve kültürel yapı,
ekonomik yapı ve makroekonomik göstergelere yer verilmiştir. Raporumuzun başta
üyelerimize, karar vericilere, iş dünyasına, akademisyenlere, kısacası toplumdaki bütün
kesimlere yönelik bir yol haritası oluşturacağına inanıyoruz.
Bu vesileyle “Çayeli İktisadi Rapor 2015” çalışmasının hazırlanmasında büyük emeği geçen
odamız çalışanları başta olmak üzere katkısı olan tüm kişi ve kurumlara teşekkürü bir borç
bilirim.

                                     Güngör SARI
                                  Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası

                                   Yönetim Kurulu Başkanı

                               6
   1   2   3   4   5   6   7   8