Page 4 - Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İktisadi Raporu
P. 4

Ä°KTÄ°SADÄ° RAPOR 2015

1 - TÃœRKÄ°YE GENEL EKONOMÄ°SÄ°

TÜRKİYE EKONOMİSİ 2012 yılında %2.1, 2013 yılında %4.2 oranında büyüyen Türkiye, 2014
yılında %2.9 oranında büyümüştür. 2008 yılına kadar yükseliş eğiliminde olan kişi başına gayri
safi yurtiçi hasıla 2013 yılında 10,822 dolar, 2014 yılında ise 10,404 dolar olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’de Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla değeri 2008 yılından beri (7 yıl) artmamıştır.
Türkiye 2014 yılı itibariyle dünyada 18’inci büyük ekonomidir.

Türkiye’de, 2005 yılında istihdamın %25.5’i tarım sektöründe çalışırken bu oran 2014
yılında %21.2’e gerilemiş, 2005 yılında istihdamın %21.6’sı sanayi sektöründe çalışırken
bu oran 2014 yılında %20.5’e gerilemiş, 2005 yılında istihdamın %5.6’sı inşaat
sektöründe çalışırken bu oran 2014 yılında %7.4’e yükselmiş, 2005 yılında istihdamın
%47.3’ü hizmetler sektöründe çalışırken 2014 yılında bu oran %51’e yükselmiştir.
2005 yılında toplam işsiz sayısı 2 milyon 58 bin kişi iken 2014 yılında bu rakam 2 milyon
853 bin kişiye yükselmiştir. 2005-2014 döneminde işsiz sayısı %38.6 oranında artmıştır.
Türkiye’de vergi yükü (Vergi gelirlerinin GSYH’ya oranı) 2002 yılında %18.6 iken 2014
yılında bu rakam %23.0 olarak gerçekleşmiştir. 2002-2014 döneminde GSYH (1998 bazlı)
%399.3 oranında artarken vergi gelirleri %516.1 oranında artmıştır.
2014 yılında bir önceki yılar göre GSYH %11.6 oranında artarken vergi gelirleri %9.3
oranında artmıştır. 2002-2014 döneminde Türkiye’de vergi yükü %23.4 oranında
artmıştır. Türkiye’de vergi yükündeki artış dikkat çekicidir. Türkiye’nin cari işlemler
dengesinin Gayri Safi Yurt içi hasılaya oranı 2002 yılında (-)% 0.3 iken 2014 yılında (-
)%5.74 oranında gerçekleşmiştir. 2002 yılında 626 Milyon ABD doları cari işlemler açığı
veren Türkiye 2014 yılında 45 Milyar 947 Milyon ABD doları cari açık vermiştir.
2002-2014 döneminde Türkiye’nin cari işlemler açığı %7240 oranında artmıştır. 1986-
2003 döneminde toplam 8.24 milyar $ özelleştirme yapan Türkiye 2004-2014 döneminde
toplam 56.68 milyar $ özelleştirme uygulaması yapmıştır. 2002 yılında Brüt Dış Borç
Stokunun GSYH’ya oranı %56.2 olan Türkiye’de bu oran 2014 yılında %50.3 olarak
gerçekleşmiştir. 2002 yılında Türkiye’nin toplam dış borç stoku 129.6 milyar dolar iken
2014 sonunda dış borç stoku 272.8 milyar dolar artarak 402.4 milyar dolara yükselmiştir.

                               1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9