Page 5 - Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İktisadi Raporu
P. 5

Ä°KTÄ°SADÄ° RAPOR 2015
2002 yılında 64.5 milyar dolar olan toplam kamu sektörü dış borç stoku 2014 sonunda
53.2 milyar dolar artarak 117.7 milyar dolara yükselmiştir. 2002 yılında 43.0 milyar dolar
olan toplam özel sektör dış borç stoku 2014 sonunda 239.2 milyar dolar artarak 282.2
milyar dolara yükselmiştir. 2002-2014 döneminde Kamu toplam dış borç stoku %82
oranında artmış, Özel Sektör toplam dış borç stoku %556 oranında artmış, Türkiye Brüt
dış borç stoku da %211 oranında artmış, kısa vadeli Kamu dış borç stoku %1853 oranında
artmış, kısa vadeli özel Sektör dış borç stoku %728 oranında artmıştır.
 2002 yılında 155.2 milyar TL olan kamu brüt iç borç stoku 2014 sonu itibariyle 443.6
milyar TL’ye yükselmiştir. 2002 yılında 257.2 milyar TL olan kamu brüt toplam borç stoku
2014 sonu itibariyle 650.5 milyar TL’ye yükselmiştir. 2002-2014 döneminde Türkiye
kamu brüt iç borç stoku %185.8 oranında artmış, kamu brüt toplam borç stoku ise
%152.9 oranında artmıştır.

  2002-2014 döneminde Türkiye’de ihracat %337.1 oranında artarken ithalat %369.8
oranında artmış, toplam dış ticaret hacmi ise %356.3 oranında artmıştır. 2014 yılında
2013 yılına göre ihracat %3.84 oranında artarken, ithalat %3.77 oranında azalmıştır.
2002-2014 döneminde kişi başına ihracat %33.5 oranında artarken, kişi başına ithalat
%29.4 oranında artmıştır. Türkiye’nin 2002 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranı
%69.9 iken 2014 yılında bu oran %65.1 olarak gerçekleşmiştir.

                               2
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10