Page 6 - Çayeli Ticaret ve Sanayi Odası 2015 Yılı İktisadi Raporu
P. 6

Ä°KTÄ°SADÄ° RAPOR 2015

Türkiye’de 2002 yılında bankacılık sektörü sermaye yeterliliği rasyosu %25.1 iken bu rakam 2014
yılında %16.3 olarak gerçekleşmiştir. 2002-2014 döneminde bankacılık sektörü sermaye
yeterliliği rasyosu %35.1 oranında düşmüştür. 2014 yılında bir önceki yıla göre ise %6.5 oranında
yükselmiştir. 2007 yılında Tüketici kredilerinin Gayri safi yurtiçi hasılaya oranı %8.0 iken 2014
yılında bu rakam %16.1 olarak gerçekleşmiştir. 2007-2014 döneminde Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
%107.5 oranında artarken tüketici kredileri %317.1 oranında artmıştır. 2004 yılında %9.35
olarak gerçekleşen yıllık tüketici fiyat artış oranı 2014 yılında %8.17 olarak gerçekleşmiştir. 2006
yılında %11.58 olarak gerçekleşen yıllık yurtiçi üretici fiyat artış oranı 2014 yılında %6.36 olarak
gerçekleşmiştir.

2 ) - ÇAYELİ

Çayeli    yerleşiminin    Bizans, Trabzon İmparatorluğu ve Osmanlı
imparatorluğu dönemlerinde kullanılan tarihi adı "Mapavri" dir. Rize'nin 18 km

doğusunda yer alır. Yüzölçümü 473 km2’dir. Doğudan Pazar,
güneyinden Çamlıhemşin ve İkizdere, batıdan Rize merkez ilçeleri,

kuzeyden Karadeniz ile çevrilidir. Dar kıyı şeridi ve hemen arkasında yükselen, denize
paralel sıradağlarıyla tipik bir Doğu Karadeniz kıyı ilçesidir. Büyük bir bölümü, Doğu
Karadeniz dağlarının en yüksek kesimini oluşturan Rize Dağlarıyla kaplıdır. Güney
ucunda yükselti 2,000 m’yi aşar.

Çayeli ve köylerindeki halk çeşitli Türkmen boylarından (Çepniler, Karamanoğulları)
oluşur. Bazı dağlık köylerde ise bölgenin yerli halkı olan Hemşinliler oturur.Çayeli'nden
sonraki ilçelerde ise (Pazar, Ardeşen, Fındıklı) Lazca da konuşulur. İlçe ekonomisinin
temeli çay üretimine dayanır. Yörede çay üretimi başlamadan önce ana ürün mısırdı.

Çayeli’nde hem yerleşime, hem de bitkisel üretime elverişli tek alan dar kıyı şerididir.
Nüfusun büyük bir bölümü burada toplandığı gibi, çay ekimi de bu kesimde
yoğunlaşmıştır. Türkiye’deki çay ekim alanlarının üçte ikisi Rize ilinde, bunun da %18’lik
kısmı Çayeli ilçesinin sınırları içindedir.

I. Dünya Savaşı sırasında iki yıl süreyle Rus işgali altında kalan yöre 9 Mart 1918’de
yeniden Türk idaresine girdi. İlçeyi Rize'ye bağlayan sahil yolu Rus işgali döneminde inşa
edildi.
Mapavri 1878’de nahiye 1944’de Çaybaşı adıyla ilçe oldu. Sonradan adı Çayeli olarak
değiştirildi. Köy adlarının büyük çoğunluğu Rumcadır; ancak az sayıda Lazca ve Ermenice
yer adları da vardır. 20. yüzyıl başlarından önce Türkçe yer adı kaydedilmemiştir.

Çayeli genellikle ılıman bir iklime sahiptir. Ancak sahil şeridi ve iç kesimlerinde iklim iki
ayrı özellik gösterir. Aynı gün içerisinde havanın bir kaç kez değiştiği görülür. Bazı yıllar
kış ortalarında yazdan günler yaşanır. Sahil şeridinde kar ile kaplı günlerin sayısı 2-3 günü
geçmez.

Yıllık ortalama sıcaklık 15 °C’dir. İlin sahil kesiminde ölçülen sıcaklıklar ile sahilden 10-
15 km iç kısımlarda ölçülen sıcaklıklar arasında 7-8 °C’ye varan farklılıklar
bulunmaktadır. Güneş, Temmuz ve Ağustos aylarında çok etkilidir. Yıllık ortalama yağış
ülke ortalamasının üzerindedir. Yıllık ortalama yağışlı gün sayısı 180 gün civarındadır.

                 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11