{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Politikalarımız

  • Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
  • Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
  • Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
  • Oda personellerinin  morallerini  yüksek tutmak ve  motivasyonları  için çeşitli etkinlikler yapılmasını sağlamak.