{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bölgesel dengesizlikler önemli bir sorundur. Türkiye’nin batısı doğusuna göre daha çok gelişmiştir. Bunun temel nedenleri, yatırım eksikliği ve jeomorfolojik yapıdır. Doğu Karadeniz işgücü istatistikleri açısından Türkiye ortalamasının üstünde yer alsa da son yıllarda istihdam oranının düştüğü görülmektedir. Bölgedeki nüfus artış hızı, istihdam artış hızının üstünde yer alır. Bu durum, ileriki dönemlerde sorun oluşturabilmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan sosyo-ekonomik sorunlar işgücünü etkilemektedir. İstihdam ve işsizlik, bir ülkede üretime katılan işgücünü oluşturmaktadır. Bir ülkedeki istihdam yapısı, ülkenin gelişmişlik durumunu göstermektedir. İstihdamdaki artış üretimi arttırarak ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. İstihdamın azalması ise, işsizliği arttırmaktadır. Hızlı nüfus artışı, yatırımlardaki yetersizlikler ve Türkiye ekonomisinin kırılgan bir yapıya sahip olması işsizliğe neden olmaktadır.

RAPORUN TAMAMI İÇİN AŞAĞIDA YER ALAN EKLİ DOSYAYI İNDİREBİLİRSİNİZ


İş Gücü İhtiyaç Analizi Raporu

İndir (47,49 KB)