{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Bilgi Bankası

Gerçek veya tüzel kişilerin taşımacılık, acentelik, taşıma işleri komisyonculuğu, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, taşıma işleri organizatörlüğü, dağıtım işleri, terminal işletmeciliği, oto kiralama işletmeciliği ve benzeri faaliyetleri yapabilmeleri için Bakanlıktan “Yetki Belgesi” alınması zorunludur.

Ulaştırma Bakanlığı' nca düzenlenen 10 Temmuz 2003 tarih ve 4925 sayılı "Karayolu Taşıma Kanunu" yürürlüğe girmiş olup, 11 Haziran 2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve ilgili Uygulama Talimatı gereği karayolu taşıma faaliyetleri AB müktesebatına uygun olarak düzenlenmiştir.

Bununla birlikte 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu, taşıma düzenini ve güvenliği sağlamak, taşımacılık ile iştigal eden tüm kurum ve kuruluşların haklarını, sorumluluklarını belirlemek karayolları taşımacılığını diğer taşıma sistemleri ile birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkanları daha yararlı bir şekilde kullanmasını sağlamak amacı ile getirilen düzenlemeler çerçevesinde gerekli olan belgedir. Bu belge Yetki Belgesi olarak adlandırılmaktadır.

K Yetki Belgesi Taşımanın Şekline Göre 3' e Ayrılır;

Belirli bir zaman tarifesine göre ve/veya belirli bir zaman tarifesine uymaksızın ticari amaçla eşya taşımacılığı yapan şahıslar için;
Azami yüklü ağırlığı/katar ağırlığına göre 30 tonu dolduran kendi adına kayıtlı en az 1 adet birim özmal ticari taşıtları ve en az 10.000,00 TL sermayeye veya işletme sermayesine sahip olanlara,
Tüzel kişiler için azami yüklü ağırlığı/katar ağırlığına göre 110 ton dolduran şirket adına kayıtlı en az 3 adet birim özmal ticari taşıtları ve en az 10.000,00 TL sermayeye veya işletme sermayesine sahip olanlara,

K1*(Yıldızlı K1 Yetki Belgesi);Maliye Bakanlığı bilgisayar sistemindeki ticari ikametgahları dikkate alınarak sadece yetki belgesi sahibinin ticari ikametgahının bulunduğu ilin plakasına sahip taşıtların kaydedilmesi şartıyla sadece kamyonetlerle iliçi ve/veya şehiriçi ticari taşımacılık yapmak üzere başvuran gerçek ve tüzel kişiler için 1 adet özmal birim ticari taşıta sahip olanlara,asgari kapasite ve sermaye şartı aranmadan yetki belgesi geçerli tam ücret üzerinden % 75 indirim uygulanarak verilir.

2 - K2 YETKİ BELGESİ

Ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus özmal birim taşıta sahip sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapan ve ticari maksatla taşımacılık yapmayan ,
Şahıs veya tüzel kişilik farkı aranmaksızın kendi adına kayıtlı en az 1 adet kamyon/kamyonet cinsi taşıtı bulunanlara,
K2*(Yıldızlı K2* Yetki Belgesi);şahıs veya tüzel kişilik farkı aranmaksızın kendi adına kayıtlı en az 1 adet kamyonet cinsi taşıtı bulunanlara,yetki belgesi geçerli tam ücret üzerinden %75 indirim uygulanarak verilir.

3 - K3 YETKİ BELGESİ

Ticari amaç ile yurtiçi ev ve büro eşyası taşımacılığı yapan;
Şahıs ve tüzel kişiler için en az 2 adet özmal birim taşıta sahip azami yüklü ağırlığı/katar ağırlığına göre 45 tonu sağlayan eşya taşımaya mahsus taşıtlara en az 10.000,00 TL sermayeye veya işletme sermayesine sahip olanlara verilir.

 

Belgelendirme Hizmeti Rize Ticaret ve Sanayi Odası Tarafından verilmektedir. (www.rizetso.org.tr)