{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Hakkımızda

Oda  olarak 5174  sayılı kanun , buna bağlı yönetmelikler  ve  yürürlükteki  diğer  mevzuatların  ve  bunların  yanın da üyelerimizin  beklentilerini  kalite  yönetim sistemi  içerisinde  ve etkin , güvenilir ve  en hızlı  şekilde  yerine  getirmemiz  ve  bu  sistem sürecinde  ticari, sosyal  ve mevzuat  alanında ki değişimleri takip etmek ve  üyelerimize zamanında aktarma  mecburiyeti içindeyiz.

 

Global  ekonominin  sonucu olarak,  rekabet,kurum  ve  kuruluşlarda  kaliteli  mal ve hizmet sunma zorunluluğu  gelmiştir. Günümüz de ticari  hizmet  anlamında  faaliyette  bulunan  tum kuruluşlar  mal  ve hizmet üretim  ve sunumların da kalite sistemine  önem vermek  zorundadır. Günümüz şartlarında rekabet  edilebilirliğin  şartları  arasında  kalite, güven, çalışanlar  ve müşteri memnuniyeti olmazsa  olmazlar  arasındadır.  Hizmet  anlamında kuruluşumuz bu  kriterleri  göz önünde  bulundurarak  kalite  sistemi içerisinde  bulunmak zorunda olduğu kanısına  varılmıştır.

 

Kalite yönetim sistemi;  verileri doğru zaman da,  en iyi  koşullar da ,  güvenli bir  şekilde kullanmak,üyelerin  iç ve dış pazarlar da rekabet gücünü  artırmaktır. Bu  süreçte süratli,  eksiksiz,güler  yüzlü, etkin  ve  kaliteli  hizmet   sunmak  amacıyla;  grup  çalışması,  ölemeye  dönük  yaklaşım,  müşteri şikayetleri  gibi metotlara ağırlık  verilmektedir.  Bu  duruma web  sitemiz  ve  kendi  iletişim  olanaklarımızla  ivme kazandırılmaktadır.

 

Bu  süreçte  hedefimiz,  bilgili,  nitelikli  iş gücü ile  kaliteli  hizmet üretmek, bilgi ve  belgeleri  en hızlı ve güvenli bir şekilde hizmet girdisine sokmak , katılımcı ve  yenilikçi  bir  yönetim anlayış biçimini  oluşturmaktır. 

 

KALİTE EL KİTAPÇIĞINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN