{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Bilgi Bankası

Türkiye’de yerleşik  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan şirketler, (kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketleri) bu destekten yararlanabilir.

Şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite kuruluşlardan alınan yurt dışı pazara giriş belgelerinin belgelendirme işlemleri ile şirketlerin küresel tedarik zincirine daha etkin bir tedarikçi olarak katılımlarını sağlamak için ara malı üretim ve ihracat yetkinliklerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen harcamaları desteklenmektedir.


Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi

İndir (886,74 KB)