{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

Uluslararası ticaret sisteminde gümrük tarifelerinin yanı sıra, teknik mevzuat ve standartlar, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ithalat lisansları, miktar kısıtlamaları, anti-damping, sübvansiyon ve korunma önlemleri, şeffaf olmayan gümrük uygulamaları gibi tarife dışı engeller ihracatçılarımızın önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir. Nitekim, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) incelemelerine göre pazara giriş engellerinin %37’sini teknik engeller, %26,8’ini spesifik kısıtlamalar, %26,2’sini gümrük uygulamaları, %7’sini hükümet uygulamaları, %1,7’sini ithalattan alınan vergiler ve %1,4’ünü de diğer engeller oluşturmaktadır.  
 
Bu çerçevede, tarifelerin düşürülmesi kadar tarife dışı engellerin kaldırılması da ülkemiz ekonomisinin geleceği açısından önem taşımaktadır.  Bu doğrultuda, pazara giriş faaliyetlerinin planlanması, ihracatçılarımızın dış pazarlarda karşılaştıkları pazara giriş engellerine çözüm üretilmesi, Bakanlığımız ile ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları arasında koordinasyonun sağlanması ve uygulamanın takibinin yapılabilmesi için oluşturulan  “Pazara Giriş Komitesi” altında bu komitenin bir tamamlayıcısı olarak, pazara giriş engelleri ve çözüm yollarının tartışıldığı “Pazara Giriş Engelleri Çalışma Grubu” kurulmuştur. 

Devamı İçin Aşağıdaki dosyayı indirebilirsiniz.


Pazara Giriş Engelleri 2016 Yılı Raporu

İndir (1,73 MB)