{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Raporlar

TKDK ( TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU) NEDEN RİZE DE OLMALI   ?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Türkiye'deki varlık amacı Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların Türkiye'de kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak olan, 4 Mayıs 2007 tarihli ve 5648 sayılı "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile kurulan, 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacak olan kurumdur.

Ulusal kalkınma plan ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, kırsal kalkınma programlarını etkin bir şekilde uygulayarak, ülke genelinde sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlamak misyonuyla faaliyetlerine devam eden  kurum   ülkemizde sadece 42  ilde  koordinatörlük bünyesinde  faaliyet  yürütmektedir.

Raporun devamı için Aşağıda yer alan dosyayı indirebilirsiniz.


TKDK İhtiyaç Raporu

İndir (1,72 MB)