{{user.isim}} {{user.soyisim}}

TOBB Duyurular

TOBB Duyurular

14/4/2020 tarihli ve 31099 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2020/5)’in Ek-2’si değiştirilmiştir.​

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/10/20231024-7.htm

Yorum Yaz


Benzer TOBB Duyurular

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Teşvikleri Hk.
Punjab İş Fırsatları Uluslararası Semineri Duyurusu
Avrupa Birliği Çevre Ödülleri 2017 Türkiye Programı Başvuruları
Sempozyuma Davet
Taşıt Uygunluk Belgesi Hakkında
Irak Yatırım Forumu