{{user.isim}} {{user.soyisim}}

Bilgi Bankası

1- Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş, ihracatçı birliğine üye şirket (kollektif,komandit, anonim, limited ve kooperatifler)

(Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kurulmuş şirket statüsüne haiz olmayan esnaf ve gerçek kişi tacirler destekten yararlanamaz.)

2-Yurtdışı fuar organizasyonu düzenlemek için görevlendirilen firmalar

3-Türkiye’de yerleşik üretici/imalatçı organizasyonları

(Aynı üretim dalında faaliyette bulunan üretici ve imalatçı şirketleri bir araya getiren ve temsil eden sektörel örgütlenmeler. Sektörel tanıtım grupları,federasyon, birlik, dernek vb.)


Yurt Dışı Fuar Katılım Desteği

İndir (885,31 KB)